Video navodila za Kliker

Prvi koraki s Klikerjem
Sporočila med predavateljem in udeleženci
Uporaba kviza
Priprava kviz vprašanj
Registrirani predavatelji in rezervirane sobe
Klikerjev kviz in Kvizko
Kliker in PowerPoint
Asistent predavatelja
Obdelava podatkov iz Klikerja