Prikaz naprednih možnosti
Pomoč uporabniku

Ime sobe

Pri začasnih sobah ni možna rezervacija imen. Za dostop do vseh možnosti priporočamo prijavo v sistem.

Sporočila

Zastavi vprašanje
Seznam Kviz vprašanj
Urejanje izbranega kviz vprašanja Learn more UTF-8

Brisanje sobe

Ali res želiš zbrisati to sobo?

Tega kasneje ne moreš popraviti.

Da Ne

Ni vprašanja

Seznam kviz vprašanj je prazen?

Uvozi kviz ali napiši vprašanja z urejevalnikom.

Preklic

Večizbirno vprašanje, en pravilen odgovor:

Podamo več možnih odgovorov. Le en je odkljukan.

Večizbirno vprašanje, več pravilnih odgovorov:

Podamo več možnih odgovorov. Odkljukamo pravilne.

Več možnih izbir:

Podamo več možnih odgovorov. Noben ni odkljukan.

Kratek odgovor:

Podamo en prazen odkljukan odgovor.

Dopolnjevanje

Uporabite vsaj en odkljukan odgovor. Udeleženci vpišejo kratek odgovor.

Anketa

Uporabite več neodkljukanih odgovorov. Udeleženci lahko izberejo več odgovorov.

Posebne znake lahko vtipkamo tako, da s klikom na ikono specialChar odpremo dodatno stran, znak izberemo in ga preko odložišča prilepimo na naslov, besedilo ali odgovor pripravljanega vprašanja.