Hitri napotki za delo z urejevalnikom vprašanj kviza

Večizbirno vprašanje, en pravilen odgovor:

Podamo več možnih odgovorov. Le en je odkljukan.

Večizbirno vprašanje, več pravilnih odgovorov:

Podamo več možnih odgovorov. Odkljukamo pravilne.

Več možnih izbir:

Podamo več možnih odgovorov. Noben ni odkljukan.

Kratek odgovor:

Podamo en prazen odkljukan odgovor.

Dopolnjevanje

Uporabite vsaj en odkljukan odgovor. Udeleženci vpišejo kratek odgovor.

Anketa

Uporabite več neodkljukanih odgovorov. Udeleženci lahko izberejo več odgovorov.

Posebne znake lahko vtipkamo tako, da s klikom na ikono specialChar odpremo dodatno stran, znak izberemo in ga preko odložišča prilepimo na naslov, besedilo ali odgovor pripravljanega vprašanja.

Vnašanje slik:

V tekstovno polje vnesemo naslov primerne izbrane slike na spletu (copy/paste naslova)